Tietosuojaseloste

Kaihdinmaailma Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Kaihdinmaailma Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste
Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.


1.Rekisterinpitäjä

Tampereen Markiisi Oy
Nuutisarankatu 35
33900 Tampere

Y-tunnus: 3115419-2
Vaihde: 010 2922 401


2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Matti Salminen puh. 010 2922 402


3. Rekisterin nimi

Kaihdinmaailma Oy:n asiakas-, toimittaja- ja yhteistyökumppanirekisteri.


4. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisterillä ylläpidetään asiakkaiden, toimittajien sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietoja (HetiL 3.3, 6 ja 7§)


5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää Kaihdinmaailma Oy:n asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Kaihdinmaailma Oy:n ja asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppaneiden väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla, toimittajalla ja yhteistyökumppanilla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Ainoastaan Kaihdinmaailma Oy:n henkilökunta voi käsitellä rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ja niitä koskevia tietoja.


6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakastunnus tai -tunnukset.

  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot
  • Yritysasiakkailta yrityksen yhteyshenkilön ja käyttäjien tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä tehtävä ja asema yrityksessä)
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Asiakas- ja toimittajahistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Palvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus
  • Laskutustapatieto, laskutusyhteystiedot ja muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkaan, toimittajan ja yhteistyökumppanin itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. asiakaskyselypalautteet ja asiakkaan mielenkiinnon kohteet)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit asiakasta koskevat tiedot.


7. Rekisteritietojen tietolähde

Tiedot kerätään yhteydenotoista, tapaamisista, kohteista joissa käytetään tuotteitamme ja yritysten kotisivuilta.

Suoramarkkinoinnissa ja -kyselyissä informoimme lähteen, josta henkilötieto on saatu.


8. Tietojen luovutus

Emme myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoiminnan suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina.


9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


10. Evästeiden käyttö

Kaihdinmaailma Oy:n verkkosivustoilla (www.kaihdinmaailma.fi) käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.


11. Asiakasrekisterin luottamuksellisuus

Koko Kaihdinmaailma Oy:n henkilöstöllä ja sen kanssa yhteistyössä toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeellista.


12. Tietojen tarkistusoikeus, korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee rekisteritietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

KAIHDINMAAILMA OY
NUUTISARANKATU 35
33900 TAMPERE

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteriin kuuluva voi vaatia häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä yllä mainittuun tietosuojavastaavaan (kohta 2).

Evästeet